sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
Ông Phạm Xuân Thanh
Giám Đốc - 0913 149 705

Ms Thảo
P.Kinh Doanh - 0913 399 745

SẢN PHẨM INOX CHO NGÀNH Y TẾ

Xe đẩy
Xe đẩy
TU DUNG DUNG CU Y TE
TU DUNG DUNG CU Y TE
BON RUA PHONG MO
BON RUA PHONG MO
BON RUA P MO 2 VOI
BON RUA P MO 2 VOI
Giường y tế
Giường y tế
Tủ inox
Tủ inox
Tủ lớn
Tủ lớn
Tủ đựng dụng cụ y tế
Tủ đựng dụng cụ y t&#...
Thùng inox dùng cho ngành y tế
Thùng inox dùng cho ngành y tế
Xe inox dùng cho ngành y tế
Xe inox dùng cho ngành y tế
Tủ thuốc
Tủ thuốc
TU DUNG DUNG CU Y TE
TU DUNG DUNG CU Y TE
GIUONG Y TE NANG DAU
GIUONG Y TE NANG DAU
GIUONG BENH NHAN
GIUONG BENH NHAN
BON RUA 002 VOI
BON RUA 002 VOI